HVORDAN VIRKER ZINGA?

Introduktion

Zinga blev oprindeligt udviklet på Ghent Universitet i 1970′erne, men er siden da blev adopteret og brugt i en lang række projekter verden over – se evt. mere under referencer.

Zinga er en unik form for korrosionsbekæmpelse idet Zinga kombinerer både aktiv og passiv beskyttelse, og er ligeså nemt at påføre som maling.

Zinga er en aktiv zinkcoating som arbejder sammen med den underliggende metalflade, i modsætning til maling, som kun yder en passiv beskyttelsesbarriere, og når først den barriere er brudt, begynder korrosion af det underliggende metal omgående og rusten kan så krybe under malingen.

Zinga koldgalvaisering - rustbeskytter langt bedre end en almindelig barrierebeskyttelse, så som maling.

Aktivbeskyttelse

Aktiv beskyttelse, eller katodisk beskyttelse, opstår ved brugen af zink (anoden) som fungerer som offermetal, til fordel for basemetalet (katoden). Det resulterende flow af elektroner forhindrer den kemiske korrosionsproces. Herved sikres beskyttelse af basemetallet, også selvom zinklaget bliver beskadiget.

Hastigheden hvormed offermetallet (Zinga) forgår, reduceres dog væsentligt efter overfladen er blevet naturligt forseglet af oxidering, og den naturlige porøsitet er blevet udfyldt med zinksalte. Ydermere er zinkpartiklerne beskyttede af det organiskebindemiddel i Zinga, hvilket dog ikke har nogen modsat negativ effekt på zinkens elektriske ledeevne. Dermed opnår zinga stort set den samme galvaniske potentiale, som almindelige varmgalvanisering, men med en langsommere tab af zink. Se evt. “zinc service life prediction chart”.

Hvis Zinga laget er beskadiget i væsentligt nok grad til at eksponere basemetallet, kan der dannes rust over basemetallet, men basemetallet vil ikke korrodere. Dermed sagt at hvis rusten, eller misfarvningen fjernes, vil basemetallet ikke være eroderet. Zinga kan herved beskytte metal op mod 3-5mm fra hvor coatingen ophører.

Det bør noteres at zinga, ligesom alle andre zinkbaserede galvaniseringsystemer, ikke bør anvendes utildækket i nedsunkne systemer (så som på både eller lignende) der opererer i temperaturer over 65 grader celsius, da dette medfører en invertering sådan at stål, eller jern fungerer som offermetal for zink.

 

Passivbeskyttelse

Passiv beskyttelse er i al sin enkel betegnelsen for en barriere mellem basemetallet, og elementerne – f.eks. maling. I modsætning til aktivbeskyttelse så vil den passive beskyttelse ikke virke så snart barrieren er brudt, hvorfor salte kombineret med fugt vil begynde at korrodere basemetallet. Korrosionen vil hurtigt være progressiv idet den ofte vil medføre en yderligere afskalning af den beskyttende barriere.

Zinga vil dog i modsætning hertil, i kraft af sit organiske bindemiddel, og zinkoxid, skabe en effektiv, og regenerende overflade. Når barrieren bliver brudt, vil den simpelthen regenerere, ved at danne et nyt lag zinkoxid. Det er også denne proces som giver zinga sin matte overflade.

 

Forventet levetid

Korrosionshastigheden af zink i forskellige miljører er igennem årene blevet undersøgt i vid udstrækning. Det er derfor muligt give et estimat på levetiden af en Zingagalvanisering, med en given tørfilmstykkelse, i forskellige miljøer. Den nedenstående graf er baseret på almindelig varmgalvanisering, men som allerede beskrevet, performer Zinga mindst ligeså godt i normale atmosfæriske miljøer – og endnu bedre end varmgalvanisering i maritime miljøer.

Den forventede levetid for Zinga rustbeskyttelse, afhænger i høj grad af det miljø, som det givne element er placeret i

NB. den mindste acceptable tykkelse for et Zingalag som skal “genoplades” ved at påføre yderligere Zingalag, er 50my.

Kilde: SGS Axa-Med. Service Life is defined as the time to 5% rusting of the steel surface.

Comments are closed.

Info

Zinga Danmark

Lundborgvej 1,

8800 Viborg

info@zinga.dk

Hvorfor vælge Zinga?

Zinga kombinerer kathodisk- (galvanisk) og barrierebeskyttelse.
Det er nemt at påføre.
Kan påføres selv i dårligt vejr.
Kan påføres en renset, rustet overflade.
Zinga behøver kun minimal forberedelse af overfladen før påføring.
Har en kort tørretid.
Zinga flager ikke af, og bliver ikke skørt.
Zinga kan genlades ved efterfølgende behandling.
Zinga er ideelt til behandling af lokale skader, selv efter svejsning.

Certificeringer

Zinga Koldgalvanisering, har været brugt i over 30 år, i en lang række forskellige brancher, hvorfor der er opbygget en betydelig erfaring omkring brugen af denne.

Zinga er desuden certificeret efter en række standarder, bl.a. ISO 12944 og NORSOK Standard M-501.

Se mere

Kontakt

[contact-form-7 id="705" title="Contact form 1"]