ZINGA KOLDGALVANISERING’s ANVENDELSER

Til reparation af  beskadiget varmgalvaniserede elementer

Zinga er er særlig velegnet til rustbeskyttelse af konstruktioner insitoDenne anvendelse er nok den hyppigst anvendte, bl.a. fordi Zinga kræver minimal forberedelse af den påførte overflade. Zinga’s funktionsmekanisme er desuden stort set den samme som for almindelig varmgalvanisering, hvilket tillader Zingaen at samarbejde med, og understøtte en allerede eksisterende galvanisering. Ved at påføre Zinga til en eksisterende galvanisering, kan man så må sige “genoplade” den gamle galvanisering – både Zinga og almindelig varmgalvanisering består jo grundlæggende begge af zink.

Som et “stand alone system”
Zinga kan sagtens bruges som den primære, eller eneste korrosionsbeskyttelse af Deres produkt – fuldstændig uden brug af traditionel varmgalvanisering, eller maling. Zinga fås dog kun i sin grå form. Dette gør det dog også muligt nemt og smertefrit at genetablere en eksisterende Zinga coating (Re-liquidising of Zinga).

Zinga alene bliver ofte brugt i tilfælde hvor almindelig varmgalvanisering ikke er mulig, bl.a. på eksisterende konstruktioner, eller hvor de brugte komponenter er for store til smeltebadene. Derudover er Zinga også ideelt til relativt skrøbelige strukturer, eller skulpturer.

Som grunder til egnede coatingsystemer
Skulle den mat-grå finesh som der opnås med Zinga ikke være den ønskede, er det muligt at male oven på Zinga laget. Dette vil desuden give yderligere beskyttelse. Skulle der skrabes hul på det yderste lag maling, vil Zinga give beskyttelse, også selvom der skaden skulle gå igennem Zingalaget.

 

Zinga koldgalvanisering til nye konstruktioner

Zinga rustbeskyttelse er også utrolig velegnet til rustbeskyttelse af nye konstruktioner, som ikke tåler varmgalvanisering Zinga rustbeskyttelse bruges naturligvis også til at rustbeskytte nye konstruktioner. I dette tilfælde er der ofte tale om elementer, som er produceret i ståltyper, som ikke egner sig til varmgalvanisering. Der kan også være tale om elementer, som er udformet på en måde, som gør at de ikke er egnede til varmgalvanisering, eller hvor de deformationer som kan opstå igennem varmgalvaniseringen, ligger over de specificerede tolerancer.

 

 

 

Som Beskyttelse til armeringsjern

I lande hvor aggregater brugt i beton har et høj saltinhold, bruges Zinga ofte til at beskytte armeringsjern mod korrosion, hvilket giver en betydelig forlængelse af armeringsjernens levetid.

 

Vigtige noter

Påførelsen, og brugen af overnævnte produkter skal gøres i streng overensstemmelse med producentens instruktioner og specifikationer. Zinga accepterer ikke ansvaret for svigt som følge af forkert brug eller forkert påførelse af nogen del af coating systemet.

Zinga er følsomt overfor opløsningsmidler, og længere tids eksponering kan føre til nedbrydning af Zinga’s lag. Derfor bør man være varsom med at male, eller coater Zinga, og kun vælge produkter hvis indhold af opløsningsmidler ikke overskrider Zinga’s anvisninger. Vær desuden opmærksom på, at påførelse af for meget maling, eller anden top-coating, kan medføre at opløsningmidler fanges imellem Zingalaget og toplaget, hvilket kan medføre en manglende sammenbinding mellem Zingalaget og toplaget.

Den information som videregives af Zinga Danmark, og af Zinga er baseret på omfattende tests, og praktiske erfaringer. Zinga produkterne bliver dog i høj grad brugt i situationer uden om Zinga’s control hvorfor Zinga, og Zinga Danmark ikke kan garantere andet en produktet selv.

Comments are closed.

Info

Zinga Danmark

Lundborgvej 1,

8800 Viborg

info@zinga.dk

Hvorfor vælge Zinga?

Zinga kombinerer kathodisk- (galvanisk) og barrierebeskyttelse.
Det er nemt at påføre.
Kan påføres selv i dårligt vejr.
Kan påføres en renset, rustet overflade.
Zinga behøver kun minimal forberedelse af overfladen før påføring.
Har en kort tørretid.
Zinga flager ikke af, og bliver ikke skørt.
Zinga kan genlades ved efterfølgende behandling.
Zinga er ideelt til behandling af lokale skader, selv efter svejsning.

Certificeringer

Zinga Koldgalvanisering, har været brugt i over 30 år, i en lang række forskellige brancher, hvorfor der er opbygget en betydelig erfaring omkring brugen af denne.

Zinga er desuden certificeret efter en række standarder, bl.a. ISO 12944 og NORSOK Standard M-501.

Se mere

Kontakt

[contact-form-7 id="705" title="Contact form 1"]